Ballina / Show Bizz / Avokati Bledar Gashi – Nuk ka as një provë që klienti im Gazmend Halilaj të dënohet!
Loading...

Avokati Bledar Gashi – Nuk ka as një provë që klienti im Gazmend Halilaj të dënohet!

Unë si avokat mbrojtës i kolegut tim z. Gazmend Halilaj ku unë jam avokat  së bashku me Avokatin z.Ibrahim Dobruna që jemi të autorizuar nga z.Halilaj , nga ajo që unë kam parë në shkresat e lendës nuk ka asnjë provë bindse që e vertetojnë se klienti im ka kryer veprat penale për të cilat po akuzohet.Drenicanews.com

-Në aktakzuën që tashmë edhe është bërë publike gjë që është e ndalur rrepsisht sepse rasti ka të bëjë me një të mitur dhe aktakuza dhe të gjitha shkresat e lendës jan shumë konfidneciale dhe nuk duhet të bëhen publike , shpresoj qe Prokuroria do të interesohet  se si ka rrejdh kjo aktakzua në portale dhe media të ndryshme , në këtë aktakuz tashmë të bërë publike ku akuzohet klienti im ka shumë mangësi sa i përket pjeses ku citohet klienti im sepse kësaj aktakuze i mungon gjëjë kryesore që e parasheh Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës (KPPRK-së) më konkretisht  Neni 241 pika 1.4 që tregon kohën dhe vendin e kryerjes së vepres penale ,objektin në të cilin është kryer dhe mjetin me të cilin është kryer vepra penale , si dhe rrethanat tjera të nevojshme për të përcaktuar me saktësi vepren penale.Të gjitha këto mungojnë rreth klientit tim dhe me aq sa kam parë në shkresat e lëndes edhe pse është heret të filetet por nuk ka as edhe një provë bindse që tregojn qart se klienti im ka kryer veprat penale për të cilat po akuzohet .Drenicanews.com

-Ndoshta do të jetë një proces i gjatë gjyqësor , por në fund e verteta rreth klientit tim do të del dhe do të dihet një herë e mir se aj që zbulon një krim dhe ndihmon në zbulimin e tij duhet të vlersohet dhe të mbrohët dhe jo të akuzohet.Drenicanews.com


Shikoni gjithashtu

Në këto ditë të vetizolimit, ja deri ku arrin kreativiteti e të rinjve

Kosova është në gjendje emergjence e gjithë kjo pasi janë konfirmuar disa raste pozitive në …